Mikä on uudet ErP-säännökset

2024-02-13

ErP on lyhenne sanoista Energy-related Products. Se viittaa myös energiaan liittyvien tuotteiden direktiiviin (ErP) 2009/125/EY, joka korvasi vanhan energiaa käyttävien tuotteiden direktiivin (EuP) marraskuussa 2009. Alkuperäinen EuP otettiin käyttöön vuonna 2005 täyttämään Kioton sopimuksen mukaiset vähennysvaatimukset. hiilidioksidipäästöt.

ErP laajensi EuP:n kattamien tuotteiden valikoimaa. Aiemmin se kattoi vain suoraan energiaa kuluttavat (tai käyttävät) tuotteet. Nyt ErP-direktiivi kattaa myös energiaan liittyvät tuotteet. Näitä voivat olla esimerkiksi vettä säästävät hanat jne.
Ajatuksena on kattaa koko tuotteen toimitusketju: suunnitteluvaihe, tuotanto, kuljetus, pakkaus, varastointi jne.

Aiemmat ErP-direktiivit EY 244/2009, EC 245/2009, EU 1194/2012 ja Energy Label -direktiivi EU 874/2012 olivat olleet voimassa yli 10 vuotta. Euroopan komissio on äskettäin tarkastellut näitä säännöksiä ja analysoinut valaistustuotteiden teknisiä, ympäristöllisiä ja taloudellisia näkökohtia sekä käyttäjien todellista käyttäytymistä ja antanut uudet ErP-direktiivit EU 2019/2020 ja energiamerkkidirektiivin EU 2019/2015.

Mitä uusi ErP-asetus sisältää?
EU SLR – yksi valaistusasetus | Komission asetus (EU) N:o 2019/2020 valonlähteiden ja erillisten ohjauslaitteiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista. 
Voit lukea järjestelmäkameran kokonaisuudessaan täältä.
EU ELR – Energiamerkintäasetus | Komission asetus (EU) N:o 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintävaatimuksista. 
Voit lukea ELR:n kokonaisuudessaan täältä.

Mikä on yhden valaistuksen asetus?
Mikä on energiamerkintäasetus?


Milloin uusi ErP-asetus otetaan käyttöön?
Yksi valaistussäätö | komission asetus (EU) N:o 2019/202
Voimaantulopäivä: 25.12.2019 Käyttöönottopäivä: 1.9.2021
Vanhat määräykset ja niiden päättymispäivät: (EY) 244/2009, (EY) 245/2009 & (EU) 1194/2012 päättyy 2021.09.01.
Energiamerkintöjä koskeva asetus |
Komission asetus (EU) N:o 2019/2015 Voimaantulo: 25.12.2019 Täytäntöönpanopäivä: 1.9.2021
Vanhat määräykset ja niiden voimassaolopäivät: (EU) N:o 874/2012 ei ollut voimassa 2021.09.01 alkaen, mutta lamppujen ja lyhtyjen energiatehokkuusmerkinnän lausekkeet olivat voimassa 2019.12.25 alkaen.

ERP LED Strip light

Uuden ErP-asetuksen aihe ja soveltamisala

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset markkinoille saattamiselle
a) valonlähteet;
b) erilliset ohjauslaitteet.
Vaatimukset koskevat myös valonlähteitä ja erillisiä ohjauslaitteita, jotka on saatettu markkinoille sisältävässä tuotteessa.

2. Tätä asetusta ei sovelleta liitteessä III olevassa 1 ja 2 kohdassa määriteltyihin valonlähteisiin ja erillisiin ohjauslaitteisiin.

3. Liitteessä III olevassa 3 kohdassa määriteltyjen valonlähteiden ja erillisten ohjauslaitteiden on täytettävä ainoastaan ​​liitteessä II olevan 3 kohdan e alakohdan vaatimukset.

Energiatehokkuusluokat ja laskentamenetelmä

Valonlähteiden energiatehokkuusluokka määritetään taulukossa 1 esitetyllä tavalla sähkön kokonaistehokkuuden ηTM perusteella, joka lasketaan jakamalla ilmoitettu hyötyvalovirta Φuse (ilmaistuna lm) ilmoitetulla teholla päällä. kulutus Pon (ilmaistuna W) ja kertomalla taulukon 2 sovellettavalla kertoimella FTM seuraavasti:

ηTM = (Φkäyttö/Pon) × FTM (lm/W).

pöytä 1

Valonlähteiden energiatehokkuusluokat

EnergiatehokkuusluokkaVerkkovirran kokonaistehokkuus ηΤM (lm/W)
A210 ≤ ηΤM
B185 ≤ ηΤM < 210
C160 ≤ ηΤM < 185
D135 ≤ ηΤM < 160
JA110 ≤ ηΤM < 135
F85 ≤ ηΤM < 110
GηΤM < 85

FTM-tekijät valonlähdetyypin mukaan
Taulukko 2

Valonlähteen tyyppiFactor FTM
Suuntamaton (NDLS) verkkovirralla (MLS)1 000
Suuntamaton (NDLS) ei toimi verkkovirralla (NMLS)0,926
Suuntaus (DLS) verkkovirralla (MLS)1,176
Suuntaus (DLS) ei toimi verkkovirralla (NMLS)1,089
CSP LED Strip

EPREL: Mitä valaistusyritysten on tiedettävä

Uusien energiamerkintöjen työskentely on nyt väistämätöntä valaistusteollisuudelle, joten sen käytön vakiovaatimuksiin kannattaa tutustua.

  • Uusia energiamerkkejä ei saa julkistaa ennen 1.9.2021

  • KAIKKI soveltuvat tuotteet, joko markkinoilla tai aiotaan saattaa markkinoille, on rekisteröitävä EPREL-tietokantaan, jos ne on tarkoitettu EU:n markkinoille

  • KAIKKI soveltuvat tuotteet, joko markkinoilla tai aiotaan saattaa markkinoille, on oltava uusi energialuokitusmerkintä, joka soveltuu EU:n markkinoille ja/tai Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille

  • Energy Related Products (ERP) -tuotteiden on oltava vastaavien tehokkuusmääräysten mukaisia ​​– valaistus – jos se kuuluu soveltamisalaan – se on järjestelmäkamera.

  • 1:stä lähtienst Syyskuu 2021, VAIN SLR-yhteensopivia tuotteita voidaan saattaa markkinoille, tai jos ne on jo saatettu markkinoille, ne voivat olla edelleen myyntikelpoisia.

  • EPREL-tietokannassa olevien tietojen on oltava täysin täydellisiä, jotta tuote julkaistaan ​​livenä – ja sen vuoksi sitä voidaan pitää myyntikelpoisena.

  • Markkinoilla olevat tuotteet, joilla on epätäydellinen EPREL-rekisteröinti, katsotaan markkinavalvonnan vaatimusten vastaisiksi.
Hanki uusin hinta? Vastaamme mahdollisimman pian (12 tunnin sisällä)